Szansa na aktywność w Powiecie Ostródzkim i Nowomiejskim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego